Altyapı ve Üstyapı, İmar Düzenlemeleri

İlçemizin trafik yoğunluğunun azaltılması için şehrin kuzeyindeki karayolu ile irtibat sağlanması çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu sayede ana merkezlere ulaşımı sağlayacak bağlantı yolların açılmasını sağlayacağız.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Menderes Havalimanı ile Seferihisar arasında raylı sistem (Metro, Tramvay, İzban) bağlantısı kurulması için proje çalışmalarını yapacağız.

1/1000’lik planlarda revizyon yapılması için çalışma başlatacağız. Parsel büyüklükleri ve şekilleri de dikkate alınarak inşaat ruhsatlarının bir düzene oturtulmasını sağlayacağız.

Pazar yerini Kocaçay kenarına taşıyacak, mevcut pazar yeri ve arkasındaki alanı yeraltı otoparkı olarak yeniden düzenleyeceğiz. Üzerine oluşturulacak yeşil alan ve yeni bir ilçe meydanı kuracağız. Kocaçay’a taşınan pazar yerine 15 dakikada bir ücretsiz servis düzenleyeceğiz. Pazar yerinin konumu ile ilgili halkımızın görüşlerini almak üzere ilçemizde referandum düzenleyeceğiz.

Parke taşı üretim tesisi kuracağız.

İlçemiz genelinde afet toplanma merkezleri oluşturacağız.

Add Your Comment